Rugaciuni

RUGĂCIUNEA DE VINERI

Doamne, Iisuse Hristoase, Care în această zi, în negrăita Ta iubire de oameni, de bună voie ai primit a fi judecat cu nedreptate și osândit la moarte, batjocorit, bătut, scuipat și răstignit, primește cererea mea de iertare pentru toate păcatele mele prin care am adăugat și eu la pătimirile Tale cele multe. În această zi în care, fără de păcat fiind, ai luat asupra Ta și ai pironit pe Cruce păcatul lumii, dăruiește-mi și mie puterea de a-mi purta crucea propriilor mele păcate și neputințe și de a muri față de toată proftirea cea vătămătoare de suflet ce lucrează în mintea și în trupul meu.Sădește în inima mea adevărata pocăință, spre vindecarea și înnoirea sufletului meu cel păcătos, și compătimire pentru căderile și necazurile fratelui meu și pentru tot Omul. Așează în mintea mea pomenirea pătimirii și a morții Tale, pururea, și o păzește, cu puterea Crucii Tale, de toată alunecarea și de închipuirile cele vătămătoare, ca în toată vremea vieții mele să vestesc Jertfa Ta cea mântuitoare și să mărturisesc Învierea Ta.Încredințează-mă, Doamne, și pe mine cel pierdut, iubirii Preacuratei Maicii Tale și purtării de grijă a Ucenicului Tău celui Iubit, pentru ca, la sfârșitul vieții mele, de ei să fiu întâmpinat și dus întru Împărăția Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru Care Te-ai pocăit pe Cruce pentru păcatele întregii lumi și Ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Hits: 20

Etichete

Articole asemanatoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citeste si

Close
Close